Sancısız Proje Süreçleri için Mini Reçete

Günümüz gelişen teknolojilerine adapte olma kriterlerinden bir tanesi de kuşkusuz firmaların kendi günlük operasyonları ve iş akışları doğrultusunda kendi yazılımlarını hazırlamalarıdır. İster in-house, ister out-source, hangi yolla olursa olsun, bu süreç teşkil ettiği gereklilik ile birlikte, ciddi sancılı bir süreci de beraberinde getirir. Bu sürecin sancılarını hem kurum hem de yazılımı geliştiren ekip/firma tarafında minimize etmek için dikkat edilmesi gereken bir kaç noktayı ele aldık..

1- Organizasyon Şemasını Doğru Kurgulayın: Kurumsal bir firmada hazırlanacak yazılım birden fazla departmanı doğrudan etkiliyor olabilir, bu tarz durumlarda departmanlar arası oluşabilecek senkronizasyon bozuklukları ve küçük de olsa çatışmalar, hazırlanacak yazılım sürecinin zorlaşmasına ve hizmet aldığınız geliştirici firmadan da yeteri kadar performans alamamanıza sebebiyet verecektir. Bunun önüne geçmek için mevcut yazılım geliştirme projesinin başında son kararları verecek yetkili tek bir kişinin bulunması, süreç esnasında alınacak kararların tutarlılığı açısından önem taşımaktadır.

2- Yazılım Kurgusunu Her Yönüyle Eksiksiz Netleştirin : Hazırlanacak yazılımın tüm kurgusunun tasarım ve yazılım aşamasından önce netleşmesi gerekmektedir. Bu konuların netleşmesi sürecinde yeteri kadar analiz toplantıları yaparak, süreç esnasında oluşabilecek tüm senaryolar eksiksiz bir şekilde geliştirici ekip ile konuşmak ve her birine birer çözüm getirmek gerekiyor. Yetersiz yapılmış analiz, geliştirme sürecinde majör değişikliklere yol açarak sürecin hem uzamasına, hem de hazırlanacak yazılımın performansının düşmesine neden olur.

3- Fazla Gereksinimlerden Kaçının: Proje analiz sürecinde Pareto ilkesini göz önünde bulundurun. En temel sorunlara çözüm bulaya ve en rafine şekilde ilk fazın tamamlanmasına odaklanın. Projenin ilk fazından sonra yan ihtiyaçların tanımlanması ve bu ihtiyaçlara çözüm bulmak, 100% stabil çalışan bir yazılım üzerinde daha da kolay olacaktır.

4- Proje Zamanlama Hatasından Kaçının: "Acil" kod adı ile gerçekleştirilen her proje, olduğundan daha kısa sürede bitirilmeye çalışılsa da gerçekte olduğundan daha uzun sürede bitecek bir projeye dönüşecektir. Projenin her sekansı için gerekli zamanın ayrılmış olması daha sonraki aşamalarda geri dönüşleri ve dolayısıyla zaman kayıplarının önüne geçecektir. Bu nedenle proje deadline'larının en optimum seviyede tutulması önemli bir nokta konumundadır.

5- Gerekli Done ve İçeriklerin Hazırlanması: Ortaya çıkacak ürün içinde kullanılacak tüm görsel ve yazılı materyallerin olabildiğince erken bir şekilde hazırlanıp projeye dahil edilmesi, projenin daha temiz ve stabil olarak ortaya çıkması için çok önemlidir. Basit bir örnekle, tasarım aşamasında "Lorem ipsum..." ile başlayan yer tutucu metinlerin bile gerçek içerikler ile değişmesi daha önceden ön görülemeyecek bir çok noktanın aydınlığa kavuşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle hazırlanacak yazılımda daha temel özelliklerden sayılmayan bilgi sayfaları, yardım sayfaları, metin ve görseller gibi içerikler erkenden netleştirilerek projeye dahil edilmelidir.

6- Revize Verirken 2 Kez Düşünün : Projenin taslak aşamasında ya da arayüz tasarım aşamasında vereceğiniz revizeler için iki kez düşünün. Ortaya çıkarılmış mevcut taslağınız, geliştirici ekibin uzun yıllar tecrübe ve deneyimlerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkmış olmalı, bunu göz ardı etmeden, kişisel zevk ve görsel algılarınıza yenilmeden, fonksiyonelliği göz önünde bulundurarak revizelerinizi verin.

5px Blog

Bildiklerimizi, gördüklerimizi ve sektörel gelişmeleri blogumuzda yayınlıyor, bilginin paylaştıkça büyüyeceğine inanıyoruz.

Yeni Yazılardan Haberdar Olun!